خدمات تدبیر سینا

خدمات تدبیر سینا

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

آخرین رویداد ها

13

آبان

رفع نیازهای فناورانه

تب هوش مصنوعی و ...

13

آبان

فراخوان پذیرش تیم های استارتاپی در فیدتک

تب هوش مصنوعی و ...

اخبار تدبیر سینا

اخبار تدبیر سینا

درباره ما

شرکت توسعه نوآوری و فناوری تدبیر سینا در آستانه تقویت فضای اقتصاد دانش‌بنیان در کشور با ماموریت توسعه کسب و کارهای فناورانه و ارائه خدمات تخصصی تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور، استارتاپ‌ها و شرکت‌های صنعتی و همچنین همکاری با نهادهای بالادستی و حامی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری پایه‌گذاری و در سال ۱۳۹۸ تاسیس گردید.

0

ایجاد و توسعه نهاد های علم وفناوری

0

ارزیابی و نظارت

0

تجاری سازی